2010 №1 (8)

Back to the Table of Contents

Milena Šipková
Institute of the Czech Language, Academy of Sciences of the Czech Republic
Brno, Czech Republic

Anoikonymic Dictionary of Moravia and Silesia: Theoretical and Interpretative Aspects

Citation information: Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics). 2010. № 1 (8). P. 55–66 (in Russian)

Abstract: In the first part, the author informs on the new digital project Dictionary of Moravian and Silesian Anoikonyms that has been compiled in the Brno Department of Dialectology, Academy of Sciences of the Czech Republic since 2005, mentions it aims and conception. She lists the impulses leading to this project as well as the reasons for the existence of two similar dictionaries within the Czech territory – one in Bohemia, one in Moravia and Silesia. In the second part she demonstrates the mentioned theoretical and interpretative aspects on examples.

Key words: Slavic languages, Czech language, toponymy, onomastic lexicography

References

Заимов Й. Имената на планините в българската топонимия. София, 1971.

Bělič J. Nástin české dialektologie. Praha, 1972.

Beneš J. O českých příjmeních. Praha, 1962.

Český jazykový atlas. D. 1–5. Praha, 1992–2005. Dodatky (v tisku).

Hosák L., Šrámek R. Místní jména na Moravě a ve Slezsku. A–L. Praha, 1970 ; M–Ž. Praha, 1980.

Machek V. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1971.

Malec M. Słownik etymologiczny nazw geograficznych Polski. Warszawa, 2003.

Olivová-Nezbedová L., Malenínská J. Index lexikálních jednotek pomístních jmen v Čechách. Praha, 1991.

Osnoven system i terminologija na slovenskata onomastika. Skopje, 1983.

Pleskalová J. Tvoření nejstarších českých osobních jmen. Brno, 1988.

Pleskalová J. Tvoření pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku. Jinočany, 1992.

Profous A. Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny. D. 1–5. Praha, 1947–1960.

Slovník pomístních jmen v Čechách / red. J. Matúšová. D. 1–4. Praha, 2005–2008.

Slovník spisovného jazyka českého. 1. Praha, 1989.

Šmilauer V. Příručka slovanské toponomastiky. Handbuch der slawischen Toponomastik. Praha, 1970.

Šrámek R. Úvod do obecné onomastiky. Brno, 1999.

Šrámek R. Beiträge zur allgemeinen Namentheorie. Vídeň, 2007.

Šrámek R. Onomastika // Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha, 2007. S. 377–425.

Svoboda J. Staročeská osobní jména a naše příjmení. Praha, 1964.

Valentová I. Anojkonymum alebo terénny názov? // Slovenská reč. 74. S. 31–34.

Wolnicz-Pawłowska E. Baba v polskiej toponymii // Onomastica. 50. 2005. S. 151–171.

Zierhoffer Z. a K. Nazwy miast Wielkopolski. Poznań, 1987.