2015 №2 (19)

Back to the Table of Contents

Erzsébet Győrffy
University of Debrecen
Debrecen, Hungary

The Toponymic Competence: A Case Study in the Hungarian Settlement Tépe

Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics), 2015, Issue 2, pp. 83–100 (in English)
DOI: 10.15826/vopr_onom.2015.2.003

Received 10 January 2015

Abstract: The paper outlines the previous studies on toponymic competence in the Hungarian literature. After a brief introduction, the author analyses toponymic competence of four age groups (under 20 years, 21 to 40 years, 41 to 60 years and over 61 years) and the possible reasons (e.g. age, occupation, gender, personal interest) for differences between age groups and individuals. The investigation considers the toponymy of the small Hungarian settlement Tépe. Interviews with the inhabitants gave insights into how many place names are known by them, which names are stable and which ones are vanishing. The analysis finds that younger generations (people under 20 and between 21 and 40), on average, tend to forget place names, and that there are differences between the toponymic competence of the individuals in all age groups. The paper focuses on the methodological issues as well, such as what we exactly analyse when we study the toponymic competence, or the problem of the individually used names and the scope of the analyses.

Key words: Hungarian language, toponymy, toponymic (miсro)system, toponymic competence, socio-onomastics

References

Aalto, T. (2002). Osoitteena Osmankäämintie: tutkimus eräästä ryhmänimistöstä [Multiple naming schemes: street naming using plant names]. Virittäjä, 106, 208–222.

Ainiala, T., Komppa, J., Mallat, K. & Pitkänen, R. L. (2000). Paikannimien käyttö ja osaaminen — nimitaito Päkläneen Laitikkalassa [The Use and Knowledge of Place Names in Laitikkala in the Parish of Päkläne]. Virittäjä, 104, 330–354.

Ainiala, T. (1997). Muuttuva paikannimistö [Changing Toponymy]. Helsinki: SKS.

Ainiala, T. (2000). Painkannimistön muuttiminen [Change in Place Names]. Virittäjä, 104, 355–372.

Ainiala, T. (2003). Kaupunkinimistön tutkimuksen perusteet [The Study of Urban Toponyms]. Virittäjä, 107, 207–222.

Ainiala, T. (Ed.). (2005). Kaupungin nimet: Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä [Names in the City: Ten Writings on Urban Nomenclature]. Helsinki: Finnish Literature Society.

Ainiala, T. (2006). Helsingin nimet. In K. Juusela, & K. Nisula (Eds.), Helsinki kieliyhteisönä [Names in Helsinki] (pp. 103–126). Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.

Győrffy, E. (2011). Korai ómagyar kori folyóvíznevek [Hydronyms in the Early Old Hungarian Period]. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó.

Hajdú, M. (1973). A Vásárhelyi-puszta földrajzi nevei [Toponymy of Vásárhelyi-puszta]. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 133, 27–36.

Hoffmann, I. (1993/2007). Helynevek nyelvi elemzése [The Linguistic Analysis of Toponymy]. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Hoffmann, I. (2012). Funkcionális nyelvészet és helynévkutatás [Functional Linguistics and Toponomastics]. Magyar Nyelvjárások, 50, 9–26.

Inczefi, G. (1967). A földrajzi nevek történeti rétegződéséről [On the Historical Layers of Toponymy]. Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei, 79–91.

Kepsu, S. (1990). Toponymie des Dorfes Kepsu [Toponymy of the Village Kepsu]. In H. Leskinen, & E. Kiviniemi (Eds.), Namenkunde in Finnland (pp. 61–83). Helsingfors: SKS.

Kováts, D. (1981). A belterületi nevek kérdéséhez [On the Inner-Village Names]. Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai, 160, 169–71.

Ladányi, M., & Tolcsvai Nagy, G. (2008). Funkcionális nyelvészet [Functional Linguistics]. Általános Nyelvészeti Tanulmányok, 22, 17–58.

Lynch, K. (1960). The Image of the City. Cambridge MA : MIT Press.

Pásztor, É. (2013). Az élőnyelvi helynévgyűjtések módszertani problémái [Methodological Problems of Collecting Synchronic Toponymy]. Helynévtörténeti Tanulmányok, 9, 127–138.

Pitkänen, R. L. (1996). Viljelijän kylä — kalastajan saaristo [A Farmer’s Village — a Fisherman's Islands]. In R. L. Pitkänen, H. Suni & S. Tanner (Eds.), Kielen kannoilla. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 20 vuotta [Language Heels. 20 years of Research Centre for Languages of Finland] (pp. 102–118). Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Sebestyén, Á. (1960). Egy s más az élő dűlőnévanyagról [About the Field Names]. In S. Mikesy, & D. Pais (Eds.), Névtudományi vizsgálatok (pp. 82–85). Budapest.

Slotte, P. (1976). Ortnamns räckvidd; namnbruk och namnkunnande [A Range of Place Names; Use and Knowledge of Names]. In V. Dalberg, B. Helleland, A. Rostvik, & K. Zilliacus (Eds.), Ortnamn och samhälle: aspekter, begrepp, metoder [Place Names and Society: Issues, Concepts, Methods] (pp. 125–140). Helsingfors: Svenska litteratursällskapets i Finland forlag.

Slotte, P., Zilliacus, K., & Harling, G. (1973). Sociologiska namnstudier [Sociolinguistic Name Studies]. In K. Zilliacus (Ed.), Synvinklar på ortnamn [Viewpoints on Place Names] (pp. 101–135). Helsingfors: Akademiska bokhandeln.

Soltész, K. J. (1979). A tulajdonnév funkciója és jelentése [The Function and the Meaning of Proper Names]. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Szathmáry, J. (1985). Felső-Bodrogköz földrajzi neveinek nyelvjárási tanulságai [Dialectological Inquiries in the Toponymy of Felsó-Bodrogköz]. Magyar Nyelvőr, 109, 75–82.

Thériault, M. A. (2012). Ethnolinguistic Investigation Methodology in an Urban Context: Microtoponymic and Toponymic Surveys. International Journal of Humanities and Social Science, 2 (2), 266–275.

Tolman, E. C. (1948). Cognitive Maps in Rats and Men. Psychological Review, 55(4), 189–208.

Tóth, L. (1974). A nyírségi Székely község földrajzinév-ismerete [The Toponymic Competence of the Settlement Székely in Nyírség]. Magyar Nyelvőr, 98, 13–25.

Tóth, L. (1976). Földrajzi neveink 1945 után [Our Toponyms after 1945]. Magyar Nyelv, 72, 348–351.

Yli-Kojola, M. (2005). Kurvinpussi vai Torikatu? Kouvolalaisten mielipiteitä kadunnimistä [How Kouvola Residents Feel about their Street Names]. In T. Ainiala (Ed.), Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä [Urban Names. Ten Articles on Urban Place Names] (pp. 178–201). Helsinki: SKS.

Zsolnai, J. (1967). A lakosság földrajzinév-ismeretének vizsgálata [The Study of the Toponymic Competence of Inhabitants]. Magyar Nyelvőr, 91, 191–198.