2012 №2 (13)

Back to the Table of Contents

Irma I. Mullonen
Institute of Linguistics, Literature and History,
Karelian Research Centre, Russian Academy of Sciences
Petrozavodsk, Russia

Review of Substrate Toponymy of Arkhangelsk Pomorye by N. V. Kabinina

Citation information: Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics). 2012. № 2 (13). Р. 127–134 (in Russian)

References

Karjalan kielen sanakirja [A Dictionary of the Karelian Language] (Vols. 1–6). (1968–2005). Helsinki: Suomalais-Ugrilainen seura.

Kiviniemi, E. (1971). Suomen partisiippinimistöä. Ensimmäisen partisiipin sisältävät henkilön- ja paikannimet [Finnish participle names. Personal and place names with the first participle]. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisunden Seura.

Kiviniemi, E. (1980). Nimistö Suomen esihistorian tutkimuksen aineistona [Toponymy as Material for the Study of Finnish Prehistory]. Virittäjä, 4, 319–338.

Kuzmin, D. (2010). Nimistö Vienan karjalan asutushistorian lähteenä [Toponymy as a Source for the Settlement History of White Sea (Viena) Karelia]. Virittäjä, 2, 223–252.

Kuzmin, D. V. (2011). Nasledie savolaksov v toponimii Karelii [Savonian Heritage in the Toponymy of Karelia]. Trudy Karelskogo nauchnogo tsentra RAN, 6 (2), 45–56.

Mamontova, N. N., & Mullonen, I. I. (1991). Pribaltiysko-finskaya geograficheskaya leksika Karelii [Balto-Fennic Geographic Vocabulary of Karelia]. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University Press.

Matveyev, A. K. (2004). Substratnaya toponimiya Russkogo Severa [Substrate Toponymy of Russian North] (Vol. 2). Ekaterinburg: Ural State University Press.

Mullonen, I. I. (2001). Istoriya Segozeria v geograficheskih nazvaniyah [History of Segozerye in Geographic Names]. In: Orfinsky, V. P. (Ed.). Derevnya Yukkoguba i ee okruga (pp. 12–38). Petrozavodsk: Petrozavodsk State University Press.

Nissilä, V. (1975). Suomen Karjalan nimistö [Toponymy of Finnish Karelia]. Joensuu: Karjalan kulttuurin edistämissäätiö.

Saarikivi, J. (2006). Substrata Uralica. Studies on Finno-Ugrian Substrate in Northern Russian dialects. Tartu: Tartu University Press.

Suomalainen paikannimikirja [A Dictionary of Finnish Geographic Names]. (2007). Jyväskylä: Karttakeskus.

Suomen kielen etymologinen sanakirja [An Etymological Dictionary of the Finnish Language] (Vols. 1–7). (1955-1981). Helsinki: Suomalais-ugrilainen Seura.

Suomen sanojen alkuperä [The Origins of Finnish Words] (Vols. 1–3). (1992–2000). Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Vahtola, J. (1980). Tornionjoki- ja Kemijokilaakson asutuksen synty. Nimistötieteellinen ja historiallinen tutkimus [Origin of Settlements in the Valley of the Torne and Kemijoki Rivers: Toponymic and Historical Research]. Kuusamo: Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys.