2012 №2 (13)

Back to the Table of Contents

Piotr Tomasik
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Bydgoszcz, Poland

Are City Transport Route Names Relevant to Onomastics?

Citation information: Voprosy onomastiki (Problems of Onomastics). 2012. № 2 (13). Р. 53–62  (in Russian)

Abstract: The article observes city transport route names and their place within the proper names system. The author divides the collected material (transport route names mainly from Russian and Polish-speaking cities) into several groups, characterizing each of them and analyzing the motivation of most of the onyms. The examples cited in the article illustrate the variety of route names.

Key words: city transport, route name, structural models, motivation, poreionym, ktematonym, chrematonym

References

Feoktistova, L. A. (2010). Onomastika i onomasticheskaya leksika v zhargone zheleznodorozhnikov [Names and Their Derivatives in the Railway Workers' Jargon]. Voprosy onomastiki, 2 (9), 69–85.

Gałkowski, A. (2008). Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim [Cultural and Commercial Function of Chrematonyms. A Comparative Onomastic Research with Reference to the Polish, Italian and French Languages]. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Gorodskoy elektrotransport. Sovmeschenniy tramvaino-trolleibusniy sait [City Transport. A Contemporary Site on Tramways and Trolleybuses]. Retrieved from www.transphoto.ru

Honl, I. (1970). O jménech vlaků [Train Names]. Zpravodaj Místopisné Komise ČSAV, 11, 9–15.

Lewandowski, A. (1992). Współczesne nazwy firmowe [Contemporary Brand Names]. Zielona Góra: Wydawn. Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze.

Mańczak, W. (2011). Czy wszystkie chrematonimy są nazwami własnymi? [Are All Chrematonyms Proper Names]. In: Tom pokonferencyjny. OKO XVII (pp. 325–331). Olsztyn.

Matveyev, A. K. (2008). Evolutsionnye protsessy v onomastike [Evolutionary Processes in Onomastics]. Voprosy onomastiki, 6, 130–136.

Superanskaya, A. V. (2003). Tovarnye znaki i znaki obsluzhivaniya v Rossii [Brand Names and Service Signs in Russia]. In: Biolik, M. (Ed.). Metodologia badań onomastycznych (pp. 527–542). Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego.

Zvolinski, P. (1982). Mesto khrematonimov v onomastike [The Place of Chrematonyms in the Onomastics]. In: Proceedings of the Thirteenth Congress of Onomastic Sciences (Vol. 2, pp. 649–652). Warszawa: Nakładem Uniw. Jagiellońskiego.